14.03.2016 14:30

Програма розвитку футболу в м.Житомирі на 2016 - 2020 роки

На сайті Житомирської міської ради з'явився текст Програми розвитку футболу в м.Житомирі на 2016 - 20 роки, яку депутати мають розглянути на сесії 16 березня. Програма включає в себе три напрями роботи. Орієнтовний бюджет програми на весь час має скласти 23,66 млн гривень, 17,5 млн з яких мають виділити з бюджету міста Житомира.

Програма 
розвитку футболу в м.Житомирі 
на 2016-2020 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розробки Програми - Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
2. Правове забезпечення для розробки програми:
  - Закон України «Про фізичну культуру і спорт»,
  - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
  - рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 року №31 «Про затвердження міської цільової соціальної Програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки»
3. Розробник Програми - Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
4. Відповідальний виконавець Програми - Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
5. Замовник Програми Житомирська міська рада
6. Виконавці Програми:
  - Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради,
  - управління освіти Житомирської міської ради,
  - управління комунального господарства Житомирської міської ради,
  - управління охорони здоров’я Житомирської міської ради,
  - управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради,
  - департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради,
  - управління капітального будівництва Житомирської міської ради,
  - управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради,
  - комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради,
  - громадські організації спортивного спрямування (за згодою).
7. Термін реалізації Програми - 2016 - 2020 роки
8. Перелік джерел фінансування, які мають забезпечити виконання Програми - Фінансування здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються у міському бюджеті для виконання заходів з реалізації Програми, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Футбол як органічна складова фізичної культури і спорту є частиною культурного життя суспільства, що сприяє збереженню і зміцненню здоров'я людини, розвитку її фізичних і морально-вольових здібностей, організації змістовного дозвілля. Цей найпопулярніший вид спорту охопив усі верстви населення: ним займаються діти, молодь, ветерани, жінки, інваліди.

Футбол у нашій країні – це не просто спортивна гра, а соціальне явище, вкрай необхідне і корисне. Як соціальне явище, цей вид спорту відображає стан суспільства. Футбол значною мірою впливає на всі сторони життя людей – їх трудову діяльність, суспільні відносини, сферу споживання, дозвілля, освіту тощо.

Із середовища популярних футболістів молодь обирає зразки для наслідування. Рівень благополуччя і класу футбольної команди свідчить про якість управління суспільно важливими процесами на місцях. На вищому спортивному рівні футбольні змагання працюють на престиж держави. Все це свідчить про те, що футбол повинен бути одним з основних об'єктів державної політики як фактор виховання молоді і оздоровлення всіх верств населення країни та як фактор зростання міжнародного авторитету України. Розвиваючи футбол, держава виявляє турботу не тільки про виховання футбольної зміни, а й створює умови для організації соціально-схвалюваних форм дозвілля дітей і підлітків.

Крім того, специфіка занять футболом унікальна своєю універсальністю. У ході занять прищеплюється дух колективізму. Заняття футболом комплексно впливають на розвиток фізіологічних можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть початковий рівень занять футболом закладає базу для занять іншими видами спорту.

Нині гостро стоїть питання фінансування футболу як виду спорту. Встановлено чіткі вимоги Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) щодо різних критеріїв: кадрових, інфраструктурних, фінансових, спортивних. Всі вони мають відповідати світовим нормам. І при різній сфері спрямованості даних критеріїв, їх успішність і відповідність в цілому залежить від фінансування.

На даний час на території міста Житомира розташовані чотири футбольні стадіони, з яких три знаходяться в спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст (стадіон «Спартак», вулиця Київська,51; Центральний стадіон, вулиця Фешенка-Чопівського,18; стадіон «Колос» Житомирського агротехнічного коледжу, вулиця Щорса, 96) і один стадіон - у державній власності (стадіон Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова, проспект Миру,23); 

Крім цього, в місті розміщено 4 футбольних поля (центр професійно-технічної освіти, вулиця Селецька 5; Житомирський державний технологічний університет, вулиця Черняховського, 103; ДЮСШ з футболу «Полісся», вулиця Шелушкова,79-а; Управління МНС України в Житомирській області, вулиця Якіра,24).

В комунальній власності територіальної громади міста Житомира не має жодного стадіону.

Щороку на штучних майданчиках міста проводиться чемпіонат міста Житомира з міні-футболу серед дворових команд, в якому беруть участь близько 30-40 команд.

В місті Житомирі працює Житомирська дитячо-юнацька спортивна школа з футболу (ДЮСШ) «Полісся» Житомирської обласної ради, в якій займається футболом 532 підлітки та працює 13 штатних тренерів.

У футбольному сезоні 2015 року в першій лізі чемпіонату Житомирської області брала участь тільки одна команда з м.Житомира «Стоун».

Рішенням Житомирської міської ради від 28.12.2015 року №31 затверджена міська цільова соціальна Програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки.

Наявна система розвитку футболу в м.Житомирі не відповідає потребам населення. Рівень залучення населення до участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах за місцем проживання, навчання, роботи та відпочинку недостатній через обмежене фінансування. Зазначені недоліки не дають змоги в повному обсязі використовувати можливості футболу, як видовищного виду спорту.

Виходячи із зазначеного, виникає гостра необхідність у зміні програмних підходів та визначення нових, пріоритетних напрямів розвитку футболу, які могли б забезпечити ефективне функціонування галузі.

Програма розвитку футболу в м.Житомирі на 2016-2020 роки передбачає шляхи об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, усіх форм власності, громадських організацій та громадян у забезпеченні сприятливих умов для подальшого розвитку футболу.

3. Визначення мети Програми

Головною метою Програми розвитку футболу в м.Житомирі на 2016-2020 роки (далі – Програма) є розвиток системи футболу міста Житомира, підвищення результативності участі футбольних команд міста у змаганнях різних рівнів.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Основними шляхами вирішення питання розвитку футболу в місті є наступні:
- популяризація футболу у навчально-виховній, соціально-побутовій та виробничій сферах міста;
- створення відповідної інфраструктури для розвитку футболу;
- підвищення рівня підготовленості футболістів в дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях;
- підвищення ефективності підготовки і вдосконалення кваліфікації тренерських та суддівських кадрів;
- удосконалення системи підготовки збірних команд міста всіх вікових груп для участі у змаганнях всіх рівнів;
- підвищення ефективності системи проведення змагань з футболу всіх рівнів;
- підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом занять футболом;
- створення та розвиток клубної мережі футболу;
- впровадження нових організаційних форм пропагування та розвитку футболу в місті;
- відродження команди майстрів та забезпечення її участі в першості України з футболу;
- підвищення рівня нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

Необхідні напрями роботи:

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота:
- фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота у навчальних закладах;
- спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;
- фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері;
- фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2. Розвиток всіх напрямків футболу: дитячо-юнацького, студентського, аматорського, професійного, жіночого, пляжного, футболу ветеранів та осіб з обмеженими можливостями, футзалу.

3. Система забезпечення розвитку футболу:
- кадрове забезпечення;
- матеріально-технічне забезпечення;
- фінансове забезпечення;
- медичне забезпечення;
- інформаційно-пропагандистське забезпечення;
- організаційне та нормативно-правове забезпечення.

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються у міському бюджеті для реалізації Програми, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених розпорядниками бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

Джерела
фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми по роках (тис. грн.)

Усього

витрат

(тис.грн)

1

2

3

4

5

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Місцевий бюджет

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

17500,0

Інші джерела

(прогноз)

960,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

6160,0

Всього:

3460,0

4000,0

4700,0

5400,0

6100,0

23660,0

Обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок міського бюджету узгоджуються та визначаються щорічно під час затвердження міського бюджету на наступний рік.

6. Строки та етапи виконання Програми

Програма розвитку футболу в м.Житомирі на 2016-2020 роки реалізується упродовж щорічних етапів в 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках.

Щорічні етапи направлені на проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед людей з функціональними обмеженнями; забезпечення розвитку футболу: дитячо-юнацького, студентського, аматорського, професійного, жіночого, пляжного, футболу ветеранів та осіб з обмеженими можливостями, футзалу.

7. Напрями діяльності та заходи Програми

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

 І. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота

Залучення населення до занять футболом

1. Організація та проведення змагань з футболу за участю дітей, підлітків, учнівської, студентської і працюючої молоді, аматорів, ветеранів спорту  та осіб з обмеженими фізичними можливостями

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, Управління освіти Житомирської міської ради, КП «МФК «Житомир» ЖМР спільно з навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності

2. Сприяння в організації та відкритті секцій з футболу та футбольних клубів в навчальних закладах,  підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, Управління освіти Житомирської міської ради, КП «МФК «Житомир» ЖМР спільно з навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності

ІІ. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного футболу, професійного та аматорського футболу, футболу ветеранів та осіб з обмеженими фізичними можливостями

Створення належних умов для розвиту  дитячого, дитячо-юнацького та резервного футболу, професійного та аматорського футболу, жіночого футболу, футзалу, пляжного футболу, футболу ветеранів та осіб з обмеженими фізичними можливостями

 

 

 

1. Співпраця дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів з дошкільними навчальними  та загальноосвітніми навчальними закладами щодо запрошення обдарованих дітей, підлітків для набору у відділення та секції з футболу   

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, Управління освіти Житомирської міської ради, КП «МФК «Житомир» ЖМР спільно з навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності

2. Відкриття та функціонування в загальноосвітніх навчальних закладах спеціалізованих класів з футболу

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, управління освіти Житомирської міської ради, КП «МФК «Житомир» ЖМР спільно з позашкільними навчальними закладами спортивного профілю 

3. Забезпечення багаторічної спортивної підготовки вихованців відділень та секцій з футболу  спортивних шкіл та спортивних клубів на всіх етапах підготовки: початкової; попередньої базової; спеціальної базової;  вищої базової освіти

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, КП «МФК «Житомир» ЖМР спільно з керівниками спортивних шкіл та спортивних клубів, навчальних закладів 

4. Забезпечення підготовки та участь футбольних команд всіх вікових груп у змаганнях міського, обласного та всеукраїнського рівнів

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, КП «МФК «Житомир» ЖМР спільно з навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності

                                                 ІІІ. Система забезпечення розвитку футболу

Створення умов для кадрового забезпечення розвитку футболу в місті

1.Проведення атестації тренерів-викладачів відділень з футболу спортивних шкіл, секцій спортивних клубів та підвищення  вимог до якості їх роботи

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради спільно з позашкільними навчальними закладами спортивного профілю

2. Забезпечення проходження перепідготовки та підвищення кваліфікації тренерів-викладачів відділень з футболу спортивних шкіл, секцій спортивних клубів у профільних вищих навчальних закладах

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради спільно з позашкільними навчальними закладами спортивного профілю

 3. Проведення конкурсу «Кращий тренер з футболу»

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради спільно з

навчальними закладами, установами, організаціями всіх форм власності

4. Організація та проведення семінарів з підготовки суддів з футболу з присвоєнням їм відповідної кваліфікаційної категорії для обслуговування міських змагань

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради спільно з навчальними закладами, установами, організаціями всіх форм власності

5.Забезпечення участі місцевих суддів з футболу у проходженні ними курсів та семінарів з підвищення кваліфікаційної суддівської  категорії  для обслуговування міських, обласних та всеукраїнських змагань

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради спільно з навчальними закладами, установами, організаціями всіх форм власності

Матеріально-технічне забезпечення

1. Здійснення моніторингу технічного стану спортивних споруд щодо їх готовності до проведення змагань з футболу всіх рівнів

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, Житомирської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради спільно з навчальними закладами, установами, організаціями всіх форм власності

2. Проведення реконструкції та модернізації футбольних майданчиків з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями для їх безперешкодного доступу та використання

2016-2020 роки

Власники та балансоутримувачі спортивних споруд  (фізкультурно-спортивних об’єктів)

 

3. Здійснення  робіт з реконструкції,  ремонту і модернізації існуючих футбольних майданчиків та будівництва і облаштування сучасних майданчиків для ігрових видів спорту з штучним покриттям та тренажерним обладнанням з загальної фізичної підготовки  в навчальних закладах,  підприємствах, організаціях та установах всіх форм власності, за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення

2016-2020 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, управління капітального будівництва Житомирської міської ради, управління комунального господарства Житомирської міської ради, управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради, Житомирської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради спільно з навчальними закладами, установами, організаціями всіх форм власності, власниками та балансоутримувачами спортивних споруд

 

4. Проектування та  будівництво відкритих спортивних майданчиків для ігрових видів спорту (футзал, баскетбол, волейбол) з штучним покриттям та тренажерним обладнанням для загальної фізичної підготовки

2016-2020 роки

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради

Фінансове забезпечення

1. Передбачати в міському бюджеті обсяги видатків на виконання Програми та здійснювати заходи щодо залучення в установленому порядку позабюджетних коштів на зазначені цілі

2016-2020 роки

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради

2. Надання часткової фінансової підтримки для підготовки та участі команд  всіх вікових груп та інших футбольних команд і футбольних клубів міста у офіційних обласних та всеукраїнських змаганнях

2016-2020 роки

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради

Забезпечення медичного обслуговування змагань із футболу

1. Забезпечення медичного обслуговування змагань з футболу всіх рівнів

2016-2020 роки

Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради

2. Забезпечення проведення профілактично-медичних оглядів гравців футбольних команд всіх вікових груп  та здійснення контролю за станом їх здоров’я

2016-2020 роки

Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради та лікувально-профілактичні медичні заклади, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради

Інформаційне забезпечення програми розвитку футболу

1. Покращення інформаційного забезпечення та рекламування змагань з футболу всіх рівнів

2016-2020 роки

Управління по зв’язках з громад кістю Житомирської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради

2. Проведення прес-конференцій і висвітлення в засобах масової інформації матеріалів з організації і проведення змагань та результатів участі футбольних команд у змаганнях всіх рівнів

2016-2020 роки

Управління по зв’язках з громадкістю Житомирської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради

Організаційно-правове забезпечення

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, пожежної безпеки, медичного обслуговування учасників і глядачів футбольних матчів та змагань з футболу всіх рівнів, додержання санітарно-гігієнічних норм у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів

2016-2020 роки

Організатори футбольних матчів та змагань з футболу всіх рівнів, управління охорони здоров’я Житомирської міської ради, поліція, МНС

8. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

Управління та контроль за ходом виконання Програми покладається на виконавчий комітет міської ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов’язків, управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, інші виконавчі органи міської ради та організації, вказані в паспорті та заходах щодо реалізації Програми.

Зміни до Програми вносяться за процедурою, передбаченою розділами 4, 5 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженим рішенням міськвиконкому від 10.02.2011 № 72.

Виконавці програми щороку до 25 грудня подають управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради звіт про виконання Програми.

9. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

- формування моделі розвитку футболу в місті Житомирі на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення;
- збільшення кількості населення, яке проводить активне дозвілля шляхом занять футболом;
- побудова повноцінної структури розвитку футболу в місті: від ДЮСШ, спортклубу, футбольного клубу до команди майстрів;
- створення необхідних умов для розвитку професійного футболу;
- удосконалення системи підготовки футболістів для гідної участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- підвищення престижності професії тренера та удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців футболу;
- створення інфраструктури для розвитку футболу;
- збільшення ресурсного забезпечення розвитку футболу, залучення позабюджетних коштів.

Начальник управління у справах
сім’ї, молоді та спорту міської ради І.А. Ковальчук

Секретар міської ради Н.М. Чиж

Спортивний Житомир

Теги:usmszt влада

Подібні новини